Violins

" Without music, life would be a mistake" 

                                                 Friedrich Nietzsche

Vi i Amanett kan ikke tenke oss et liv uten musikk. For mange mennesker er musikk en viktig del av livet, og vi bruker musikk til å takle både glede og sorg. 

Musikk er vår hovedsatsingsområde og ved siden av å arrangere små konserter i utvalgte historiske bygg, ønsker vi også å invitere barn og ungdom til forskjellige workshops og samlinger, hvor de kan lære mer om musikk og bransjen.