top of page

Kunst beskrives ofte som kjedelig, ikke verdt å bruke tid på, men både kunst og litteratur er viktige for en bedre forståelse av verden vi lever i. Det er viktige ting for at vi selv skal vokse som mennesker, lære å forstå andre, og lære å akseptere oss selv. Være enig om å være uenig! 

Kunst og litteratur åpner opp for dialog. Selv om kunst som regel har en historie bak verket, er det ofte at man betrakter ting subjektivt.

Man leser kunsten ut ifra egne opplevelser og erfaringer. 

Vi ønsker derfor å gjøre museer og bibliotek til en spennende møteplass, hvor man kan utveksle ideer og historier, og hvor det skal være rom for alle typer spørsmål og svar. Tross alt, lærer vi best om hverandre ved å snakke sammen. 

bottom of page